Ezek a legjobb szerencsejáték tematikájú filmek

Ezek a legjobb szerencsejáték tematikájú filmek Van valami lebilincselő azokban a karakterekben, akik extrém, szélsőséges módon élik az életüket. A filmekben is sokkal érdekfeszítőbbek az olyan alakítások, amelyek egy féktelen, radikálisabb jellemet formálnak meg – szórakoztatóbb nézni, mintha csupán a lábukat lógatnák, nem? A kockázatvállalók meggondolatlansága számunkra is lehetővé teszi, hogy helyettük éljük át a […]

Meseelemzés

Bevezetés A meséről             Amikor dönteni kellett, melyik mesét elemezzem, A juhász meg a királyleány című klasszikus román népmesére esett a választásom. Ennek oka, hogy egy érdekes, archetipikus meseelemekben gazdag, vallásossággal erőteljesen áthatott történet, amely jelképek és szimbólumok sokaságát vonultatja fel. Elemzésem célja, hogy a jungi archetípusok nyomán bogozzam ki a történet szálait és ismertessem a […]

Az alternatív terápiák és az evészavarok

Művészetterápia alatt alapvetően egy mélylélektani megalapozottságú terápiás folyamatot értünk, amely képes behatolni a tudatalattiba, így segít a mélyen rejlő pszichés tartalmakat napvilágra hozni, azokat érzelmileg átélni, tudatosan feldolgozni és a hétköznapi élet részévé tenni. Már Arisztotelész is megfogalmazta, hogy a művészet hatással van az emberi pszichére. A görög színház kapcsán ő alkotta meg a katarzis […]

Malaga-i napló

Megérkeztem. Újra itt vagyok, Európa dél-nyugati csücskén, ahol még a spanyolt is furcsán beszélik. Idióta spanyolok. Nem viccelek, az összes az. Imádom őket. Úgy vezetnek, mint a nők, állandóan mosolyognak, botrányos az angoljuk, a férfiak határozottak a nőkkel, néha kicsit túlzottan is, de feltétel nélkül imádják a gyerekeiket. Érdekes egy társaság. A malagai reptér régi […]

Lucifer tagadása

Madách létösszegző drámájának nagy kérdése nem kevesebb, mint hogy van-e értelme az ember létezésének. Lucifer szerepe a drámában nagyon megosztó, hiszen alapvetően ő az ún. fő gonosz, azonban a műben ő is igen komoly értéket ad az életnek. Távlatokból nézve a mű absztrakt terében az Úr „igen”-je csap össze Lucifer „nem”-jével. A hegeli történetfilozófia idealizmusa […]

Az afáziáról általában

Az afázia a nyelv megértési és kifejezési zavara, amely az agy bizonyos részeinek működészavara miatt alakul ki. Ezen felül, a lingvisztikai feldolgozó folyamatok zavarával, és a gondolatok nyelvvel való kifejezőképességének elvesztésével jár (Damasio, 1992).  Oka általában egy bal agyféltekei agyterület elváltozása. Attól függően, hogy az agynak pontosan melyik része sérül, a beszéd és a beszédértés rendellenes […]

A Boann-folyó története

A Boann-folyó története egy olyan ír népmese, amely egy eredetmonda jegyeit is magán hordozza. A történet, ahogy a címe is mutatja, a Boann-folyó – mai nevén Bann-folyó – történetét meséli el, és elsősorban a klasszikus kelta mondakörbe (tehát brit és ír kelták, nem pedig az ún. szárazföldi kelták mondakörébe) helyezhető bele, innen eredeztethető. A történet […]

Pszichológusi etika

A félév témái közül elsőként a nagyon átfogóan tárgyalt Száll a kakukk fészkére című könyv és film témájához szólnék hozzá. Számomra a legérdekesebb etikai vonatkozása a történetnek, a vége, amikor a Főnök megöli Mcmurpy-t, megmentve őt ezzel sok szenvedéstől. Rögtön egy másik mű jutott eszembe, amely párhuzamba állítható ezzel. Steinbeck Egerek és emberek című alkotásának […]

Haza csak ott van

„Haza csak ott van, hol jog is van!”     Tudja-e e valaki, hogy ki mondta ezt?  A március 15.-ére tekintettel, most erről fogok beszélni, mert eme mondás Petői Sándor tollából származik. Ő korának megfelelően fogalmazta meg, az elnyomó hatalom igazságtalanságai ellen érvelt ezzel a kijelentéssel. Első hallásra ez egy magától értetődő igazság, már-már axióma. Mégis a […]

Kortárs kapcsolatok

Bevezető A kortárs kapcsolatok napjainkban nagy változásokon mennek keresztül. Előadásunkban megvilágítottunk néhány régi és néhány új kérdést, ami a témában felmerült. Alapvetően az emberi kortárs kapcsolatok három csoportba sorolhatóak. Az egyik ilyen, a baráti kapcsolat, a másik a rokoni kapcsolat (pl.: testvéri), végül pedig a szerelmi kapcsolat. Ezek közt gyakran találhatunk átfedéseket, a testvérek lehetnek […]