TÖRZS: Puhatestűek (Mollusca)

-nagy fajszám, diverz, nagyrészük tengeri, formák nagyrésze is tengeri, nem szelvényezett állatok,

-állat teste 3 rész: fej, láb zsigerzacskó, ez a kagylónál kívülről látható csak 2 rész: láb és zsigerzacskó, fej csökevényes

-Külső szilárd vázuk van, de a lábasfejűeknél belülre kerül a külső váz(meztelen és csupaszcsigánál is

Módosulások: csigák: jobb oldali félből felcsavarodott cső, a bal oldali teknő elcsökevényesedik—»héjfedő lesz belőle (operculum). Ez később szintén elcsökevényesedik

Ebből látszik a kagylók ősibbek

Hazai faunámban csak csigák!

Csigák osztálya:

Változások: Flexio (előrehajlás v visszahajlás) a hátulsó szervek oldalra és előre kerülnek, ezután csavarodás jön—»idegdúcok átkerszeteződnek és a 2oldai páros szervek is átkerszeteződnek—»ezeknek a szervek 1ik része elcsökevényesedik(1 szívpitvar 1…stb) —»később újra visszacsavarodás

Magyarország csigái Torsio állapotába vannak, a tüdős csigák már detorsio állapotába vannak.

Külső váz: köztudatban ez alapján 

—»egyik vége a csúcs(először fejlődik ki az egyedfejlődés során) a másik végén a szájadék található(ahogy növekszik az állat tágul a cső) ez felcsavarodik és kanyarulatokat képez. Elválasztása a varrat.

Szájadék alakul ki utoljára az egyedfejlődés során: kitűrődés, visszahajlás fogak.

Szájadék mellet szokott lenni még 1 luk: Köldök. Nem része az állat testének—»úgy jön létre hogy lazán tekeredik fel a cső. Ha szorosan csavarodik fel a ház akkor szilárd váz: Columnella vagy oszlop. A köldök is határozó bélyeg: lehet tág, részben vagy teljsen zárt—»a szájadék széle vagy részben vagy teljesen elzárja a köldököt.

Ház: alak szempontjából: Lapos ház(planisspiralis, síkban csavarodik fel a ház—»kanyarulatok egy síkvan vannak. Mivel a csúcsnál keskenyebb a cső ezért a csúcs besüjjed a ház csíkjába…???) Vannak olyan fajok ahol a ház tornyos( magasság nagyobb mint a szélesség: pl folyamcsiga. Orsó alakúú ház: a hát legnagyobb szélessége a tekercsnél van a végek vékonyabbak pl: orsócsiga. Van még: gömbögyű ház: szélesség és magasség megegyezik egymással(ligeti csiga)

Háznak 3 réteg: Küldső: Legvastagabb, Fehérje alapú, pigemnt anyagok, speciális fehérjék és mész rakóthat le(jellegzetes minta) Ostracumba: itt van a mész leginkább(a kevésbé meszes ház átlátszó, minél meszesebb annál inkább ellenálló, az állóvizi fajoknál a ház kevésbé meszes)

Hiposctracum: ez módosulhat gyöngyházréteggé(nálunk: Bödöncsigáknál)

Felcsavarodás iránya:

-1: csúcs fölfele áll és a szájadék: hipotetikusan hossztengetyt kijelölünk és ettől merre esik a szájadék. Ha jobbra akkor JOBBMENTES ha balra akkor BALMENETES a ház.(balmenetes a ritkább(hólyagcsigák)

-2: csúcsát állítjuk szembe magunkal: spirál vonalat látunk: csúcsból milyen irányba futanak kia varratok. Ha megegyező az órával jobbmenetes ha ellentétes: balmenetes

-3:A varratok leejtése alapján: ha jobbra leejtenek: BALMENETES A HÁZ ha balra leejtenek JOBBMENETES

RENDSZERTAN:

Kopoltyús csigák: kopotyúval, torsio állapotába vannak, általában váltivarúak, külső megtermékenyítésűek(de vannak belsők is), Operculum v héjfedő jellemző rájuk

Tüdős csigák: Tüdővel, Detorsio állapotába vannak, Ált. hímnősek, ált. belső megtermékenyítésűek, nincsen operculum(csökevényes héjfedő) Nálunk: hidrofila(ülőszemű: feljönnek levegőt venni: 1 pár nemvsszahúzható tapogató. Másik: eupulmonata: ált. szárazföldiek, de nedves helyen tartózdoknak. 2 pár visszahúzható tapogató van a fejen, a hosszabbik végén találhatóak a szemek. Hazaiak nyelesszeműek

Mollusca-Törzs

            Osztály:Gastropoda (csigák)

                        Alosztály: Neritimorpha(Neritidae család:Torsio van, vannak páros szervek(2szívpitvar)Fésűs kopoltyú

                        Alosztály: Caenogastropoda 1 szívpitvar Ősibb csoportokba 1fésűs(monopectidata a kopoltyú)

                        Alosztály: Heterobranciha??

            Oszály: Bivalvia-Kagylók

(csigatüdő köpenyüerg módosulása gázcsere: hámon

                                    Neritimorpha alosztály:(legősibb csoport)

                                                Család: Neritidae -gyöngyházréteg található, kb1cm, nem egészen felcsavarodottak csak részben,(elindul de gyorsan kiszéelesdik és teknő alakot ölt) A tekercs csak egy visszahajlást alkot és utána a szájadék kiszélesedése. Fajokat külső :

Magyarország: 

-Rajzos bödöncsigga(cikcakkos rajzolat: keresztirányú rajzolat(kanyarulatok lefutásához merőleges)

-Folyami bödöncsiga: Dunán terjedt el, a duna mellékfolyói, fekete v sötétzöld, fogatott mintázat ami fehér foltokból áll

-Sávos bödöncsiga: Hosszanti mintázat( 

-Fekete csiga: Hévforrásokban él

                                    Caenogastropoda alosztály(kopoltyús vizicsiga)

                                                Cslád: Pomatiidae(Szárazföldi ajtóscsiga): Köpenyüreg falával lélegeznek. Igazából melegkedvelő, magyarországon csak féig meddig léteznek, Balatonparton, Zala őrség, Dárva mentén de védett és ritka jószág. Jellegzetes melegbarna szine van. Hosszirányú rováltkoltság van. Tornyos ház, Varratok erősen befűződnek. 1-2cm.

                                                Család: Viviparidae(Fiallócsigák): 3-4-5cm(nagy), Tornyos házúak, Erőteljes varratokkal, Vizi élőlények, előfordulhatnak folyó v állóvizekben. Mo: Vöröses színá hosszatni csíkozottság.Belső megtermékenyítés, a peték a nőstények petevezetékeiben történik a megtermékenyítés. Mo fajoknál nincs lárva közvetlen fejlődés van.

-Fiallócsiga: Nagytermetű akár 5cm is lehet, Folyúvizekben gyorsfolyású vizekben is, ennek megfelőlen vastagabb házukvan( tompán kopog a ház) a varratok vizsnylag sekélyek

-Peremes csiga: Mélyebb varratokkal jellemezhető: 2 varrat derékszögben található( vékonyan cseng)

                                                Család:Melanospsidae( Szurokcsigafélék): tornyos ház, sekély varratok(Genust kell felismerni)

-Pettyes csiga: tekercs és szájadék egyforma méretű, a ház barnásan pettyezett

-Folyamicsiga:  tekrecs nagyobb mint a szájadék, általában a dunában lehet találkozni és mind a 2 faj védett (1-2 cm), ház vastag és meszes

                                                Család(Külön 1 faj):Közönséges vizicsiga: kevésbé meszes héj, friss állapotába áttetsző. 1cm körülire nő meg. A gyors sodráson kívül mindenhol megtalálható. Általában fehéresek és fosszilizálódnak.

                                                Család:(külön 1 faj) Kavics csiga: vastag mészréteg, taposát is bírják, Álló és nagyobb folyóvizekve található, 1cm körül, szájadék kitágul, tekercs nagyon pici. Itt a tekercs azért több mint egy fél fordulat. SZinezetet nem mutat foltozottságot.

                                                Család: (nincs magyar név): aprótermetű, tiszta vízbe élnek VIKARIZMUS: helyettesítés, adott egy bizonyos élhőhelytípus, az egyik földrajzi régió egyik rész a másik a másikat.

-Forráscsiga: Vulkáni alapú kőzetebe található (Pilis Bözsöny Mátra Visegrád)

-Patakcsiga: mészkő alapú élőhylek (Bükk és Tornai karszt lakója) Apró növényi részeket fogyaszt

ÉRDEKESSÉG: a forráscsigánál a kterecs síkban kezd el felcsavarodni és később csúsos a másik 

                        Alosztály: Heterobranciha

                                    REnd: Ectoranciha

                                                Valvatidae cslád:(Kerekszájú csiga).:van operculum, kopltyúsok(1fésűs), viszont a trosio állapotába vannak, hímnősek, annak ellnére h monopektinál a kopotyú képesek kiölteni és szabadon lengetni

-Kerekszájú csiga: fél cm, a tekercs és az utolsú kanyarulat elválnak egymástól, szájadék teljsen kerek(FELISMERENDŐ FAJ)

                                    Rend:Hygrophila(ülőszemú tüdőscsigák) tüdős, detorsio, másodlagos idegesség, szabad szájadék(néha elzráható), ált hímnősek és belső megtermékenyítésőek,vizi valami. áló lassú lefolyűsú

                                                Család: Lymnaeidae:(Mocsári csigák): Gazdag növényzettű vizekben, általában kevésbé meszes váz, törékeny, fomálya nagyon jellegzetes: Kanyarulatok lefutása nagyon meredek: bár általában az utolsó kanyurlat uralkodó mégis hegyes és tornyos ház

-Nagy mocsári csiga: jellgzetes vonás: a tekercs falának síkjából oldal irányba kidudorodik a szájadék széle

-Karcsúcsiga: Ha szemberfordítjuk a szájadékeot akkor nem lép ki  lényegesen a tekercs síkjából

-Pocsolyacsiga: Szélsőségesen angy kanyarulat és szájadék, héja nagyon vékony, a szájadék körül végig van szegély( Boltozat oldalán is)

-Májmételyes csiga: Fasciola Hepatica: egyik életciklusának vége amikor megeszi a legleésző álat a mételyt. Ez a csigán keresztül lép ki a szárazföldre. Mély varrat kcis szájadék

                                                Család: Hólyagcsigák(Physidae) Köpenyüreg is kiegészítő légzőszerv, Balra csvarodó hát( balmenetes). Tornyos ház, a tekercs kicsi az utolsó kanyarulat és a szájadék nagy, ezek agyon el vannak némítva—»szájadék ívesen ráhajil a az utolsó kanyarulatra 

Balmenestes és szájadékról.

-Hólyasgcsiga

-Invazív hólyagcsiga

                                                Család: Tányércsigák: Lassufolály, növényevő. Síkban felcsavarodott csigáknál a csúcs besüjjed a tekercs síkjába,  fajokat a méretük alapján és az utolsó kaynarulat alapján lehhet besoroni. Utolsó kanyarulatból kiemeledik egy rovátka v nem

-Nagy tányércsiga(4-5cm) szájadék bab v vese alakú(azér van mert a belső kanyarulat benyomul a külső kanyarulat síkjába, a házon ezen kívül nemtalálható roáka v szegély)

-Élescsiga:vizuálsi 2 arcú: 1ik oldala sima a másik oldala lekerekített.: A külső kanyarulaton van egy perem ez a hát keresztmetsztétül az egyik rályba ellaposodott

-Lemezcsiga: 1cmtelejsen lapos, sok kanyarulata van

-Gombcsiga: az látszik kb fél centis 

-Sapkacsiga: nem tányérszerű nem felcsavarodott. Manósapka alakú csúcsa, A hossztengelyes ….hajlik thátra. Max 1 cm. Nagyon angy a nyílás. Nagyon nehéz őket leválasztani. Köpenyszegénynek nyúlvánai nőnek és egy pótkopoltyú. Folyóvizi( pataok folyó(tiszta víz))

                                                Csaláed: Acroloxidae

-Pajzscsiga: Laposabbbalra hejlik a sapka csúcsa, belső szervek asszimetrikusan alakulnak.Élőheyle: főle állóvizekben él, nagyobb hínárokra tapad rá. Mérete kb hasonló(Börzsönybe)

                                    Rend:Eupulmonata (szárazföldi)( nyelesszemű tüdscsőgák) 2 pár tapogató a hosszabbik végén található a szem

                                                Család:Borostyánkőcsiga (össekeverhető) (radix peregraval)

-Borostyánkőcsiga

-Karcsú Borostyánkőcsiga