Primatologia(=főemlősök)—»

-legközelebbi rokonok

Primata: kevés csak rájuk jellemző struktúra van, korai emlős jellegek, kismértékű specializúció

-Neokortex fejlett—»embernél a legfejlettebb

-Binokuláris látás

-Redukált szaglás, ez ott különösen ahol a neokortex fejlett

-Ált. Heterodont fogazat—»diphyodont fogazat(ez a fogváltás)

Ami a korai emlősőkre jelmező

-Kulcscsont megléte (Clavicula)

-Petadctytia( 5ujjú)

-Raidus ulna, phibia …

-Sok helyváltásra jellemző alakzat

Ujjak végén: Karom helyett köröm, de a félmajmoknál másodlagosan újra megjelenhetnek karmok

-Vemhesség: 60-250 napig—»utódok száma változatos(de alapvetően kicsi az alomnagyság)

-Utódok viselkedése változatos

-Anyatejjel való táplálás: 50-1500 nap

-Nemi érettség: 1 év-9 év

-Élettartam 10-50 év

Primáták létei: 

Mai: Dél-Amerika É-része, Afrika déli része, Ázsia déli része

de találtak sokkal szélesebb régiókban is( akár Magyarország)

Élőhelyek:

Mai: trópusi-szubtrópusi általában (de akár japán és Nepál is)

Élőhelyek:Erdő, esőerdő, Fás és füves szavanna

Erdőben különböző szinteken mindenhol előfordulnak

Életmód: a félmajmok között van nappal és éjszakai, a valódi majmoknál (1 kivételével) csak nappal

Félmajmok: szaglás fontosabb, látásnál a csapok hiányoznak, kevésbé fejlett kommunikációs készség, még hátrány hogy kevés táplálék ,de kisebb táplálék versengés és kisebb hő-stressz

Nappali életmód: látás fontosabb mint a szaglás, van színlátás, csoportokban élnek amiben fontos a kommunikáció, könnyebben elkapják a ragadozók, nagy hő-stressz, de több táplálékot könnyen

Primatak helyváltoztató mozgása:

  1. Ágakon: testalkat:

-keskeny mellkas

-mellső és hátsó végtag megegyező

-vállizület: végtag oldalirányú mozgása

-ág megfogása

-hosszú farok: egyensúlyozás

2) Talajon történő 4 láb

-gyors mozgás

-keskeny mellkas

-Vállizület nem mozgékony annyira

-Végtaghosszak megegyeznek

-Kicsi ujjméret(nem fogja az ágat)

3) Ugrálás és a függőleges mászás

-Félmajmoknál nagyon soknál előfordul

-Hátsó végtag sokkal hosszabb

-Kapaszkodásra alkalmas hosszú ujjak

-Ágyéki gerincszakasz hosszabb

4) Speciális: Afrikai emberszabású: KNUCKLE WALKING

-Ujjpercekre támaszkodik

-Gerinc jellegzetes szög

-Fákon is jól de a talajon

5) Függeszkedés (Brachiatio)

-Kis energia egyik fáról a másikra

-Extrém példa: Gibbon csak 2 mellső végtaggal közlekedik

-Széles mellkas

-Mellső felső végtag iszonyú hosszú

-Hüvelykujj (öregujj) redukált

-Vállizület mozgatható

-Rövid ágyéki szakasz

-Rövid farok

-szemibrahiáció

6) Biped járás: 2 lábon járás

-Előny: messzebb lehet látni, mellső végtag felszabadul

-Hely-változattó mozgás

Táplálkozás: változatos: gyümölcsevők, leveleket fogyasztók, de pl Papio(pávián)és Pan(Pávián) húst is esznek

Szociális csoportok

Fontos: Kurkászás

Kommunikáció: Hangadásban nagy különbségek páviánban nem keveredik emernél igen de ember csecsemőnél nem keveredik

Kommunikáció: képesek megtanulni a süketnémák jelbeszédére 

Sőt! 2 vh után Japán Makákón kutatás: 1953-ban nőstény megmosta a burgonyát később 54-re mindenki megmosta sőt később már bementek a tengerbe

Eszközhasználat és készítés (

Ma élő főemlősök:

Ordo primates( főemlősök rendje)

1)Félmajmok

a)3 alrend

2)Valódi majmok

a)2 alrend

Félmajmok(Subordo prosiimii

-több mint 2ra fog)

-Köröm helyett karom de előfordulnak karmos majmok is

-2 szarvú méh, és szórt placenta

– Van orrtükrük (rhianrium)

-Óvilágban terjedek el(Eu, Ázsia, Afrika)

-összesen 8 család tartozik ide

a) Infraodo Lemuriformes(Maki alakúak alrendje)

-Kizárólag Madagaszkáron

-5 család és ritka 

o Macskamakifélék (Familia Cheirogalediae)

-éjszakai

-Magányos életmód

-Kicsik

-Téli álom( száraz évszak)

o Valódi makik család (Familia Lemuridae)

-Nappali nagymérető

-Gyümölcs

-Csoportokban

o Fürgemaik (Familia Lepilemuridae

o Indrifélék családja( Familia Inridae)

-Nagyok aktívak Leveleket fogyasztanak…

o Véznaujjú makifélék családja (Familia Daubentonidae)

-Specializált főemlősök

-Emlők a lágyéktájékon

-18 foga van

b) Infradoro Loridiformes

-Famili Lorisidae, Afrikában Ázsiában Iniában de Galákók Afrikában

-Kis termet

-Éjszakai életmód

-Csökevényes mutatóujj

c)Infraodro Tarsiiformes

-Éjszakai, pici

-1 Üregű méh és korongos 

-Nincs orrtükör

-Ált rovarokkal táplálkoznak

Valódi majmok( Subordo Simiae/Annropoidae)—-»széles-orrú újvilági majmok v keskenyorrú óvilági majmok

Jellemzőik: Fejlettebb agy, szemek előrenéznek, rosszabb szaglás, vannak kistermetű majmok, de általában nagyobb testméretűek, körmük van (ritka a karom és akkor is csak másodlagosan visszaalakult) nappali

a) Infraordo platyrrhini

. Csak közép és Dél-Amerika

-Lapos orr, széles orrsövény( távoli orrnyílás)—»orrnyílás oldalra

– 3 Kisőrlő

SZUPERFAMILIA o Csukásmajom 

q Csukásmajomfélék

-legnagyobb méretű agy

-itt van az Aouts(éjjel aktív)

-Bőgőmajom: nagy nyelv és gégefő

-Levelekkel táplálkoznak

-Valódi pókmajmok: Semi-brahiáció

q Kabócatamarin félék

-Kisebb egyedek

-Lehet taláni karmokat

-Gyümölcs és rovarevők

q Karmosmajomfélék családja

-Kis testtömeg

-Mókus szerű testalkat

– 1 ujj kivételével minden karom

b) Infraodo Catarrhini( óvilági v keskenyorrú majom)

SZUPERFAMILIA o Cerkopithecoidea

q Cekofélék

p Cerkomajmok alcsaládja (ÓVILÁG!!)

-Vannak pofazacskó

-Vannak farkak

-Helyváltoaztás: végtaghossz egyező

-Cercopitekusz( Afrika)

-Makákók (japán makákó) Ázsia Afrika

-Pávián(

-Mandrill

-Theropitecus

c)Catarhini 

-Levél v gyümölcsevők

-Többrekeszes gyomor

-Másznak ugrálnak

-Nasalis Larvatus

-Alcsládok

Emberszerűek öregcsaládja

-Óriás agykapacitás különbség

-Többcsücskű nagyőrlő

-Nincs farok

Család( Hylobatidae) GIBBONOK

-Afrikába NEM élnek gibbonok

-5-10 kg

– Jó testalkati-adaptáció

-Gyümölcsevők

-Monogámia

Csaléd Pongidae

-Orángutánok: Szumátra és Borneó területén

-nagy termet

– 80-100kg

-Gyümölcs

-Bahatition

-Gorilla (1 faj több alfaj)

nyugati és keleti gorilla

kizárólag Afrikában honosak

300kg is elérheti

békések

növényeket fogyasztanak

knuckle walking

-Genus pan( Csimpánzok)

2 faj: 

közönséges csimpánz( nyugat és kp Afrika)

gyümölcs

knucke walking

állatokat is

Pan paniscus( BONOBO)

1929-ben írták le

békések

Zaire folyó környékén

GENUS homo: 1 nemzetség 1 faj

Új megközetítés 

Primatak evolucioja

Alapfogalamak:

Földtörténet Újkora(Cainokozoikum)

  1. Paleozoikum (65m-54-55m)

-Főemlős szerű emlősök (dentalis primata)

2) Eocene( 54-34m)

-Radiálnak a primitív félmajmok és megjelennek a valódi majmok

3) Oligocén (34-23m)

-Valódi majmok adaptív radiációja

4)Miocene(23-5m)

-Ekkor terjednek szét a hominidák és hominoideak ekkor terjednek szét

5)Pliocene(5-2.4m) Hominidák adaptív radiáció homo nemzetség megjelenése

6)Pleistocene( 2.4-0.01m)

-Homo nemzetség faja megjelenik és elterjed( vadászó gyűjtögető életmód)

7) Holocene mai napig

Első primate szerá társaság: 

-Paleocén (65m éve)—»első primata-szerűek =dentalis primatak

-Purgatorius kis méret és ágakon 4 lábon —»hüvelykujj nem opponálható

-Plezi adapiformes nagy fajgazdagság: ezredfordulóig 70db faj. Óvilágban és újvilágban is előfordulnak

Jellemzőik: Előnynyeit pofa, oldalra álló szemek, orbitajuk fölfele hátrafele nyitott, nem opponálható öregujj—»nekik még karom

Erős valódi főemlősök: ADAPIFORMES (50-55m éve eocénben)

-Körülményeik: meleg csapadékos területek

Jellemzőjük: rövidült pofa, zárul az orbita(zárt csontos szemgyűrű), szem előrefele kezd nézni, Karom helyett köröm van, fákon való mozgáshoz specializálódnak

Valódi majmok

Korai antropoidák:(Kizárólag óvilágiak) (euafázs)

Jellemzők: fejtlett neokortex, kevésbé jó szaglás, termetük kicsi, eredi életmód,feltételezetten megjelnik a nappali életmód—»fejlett szociális kapcsolat—»feltételezhető h nagyobb csoportokba is élt

Ekkor nagy klimatikus változás—»É Amerikában a félmajmok kipusztulnak ,de Dél-Amerikába oligocénben megjelennek a valódi primáták

“2 úton módon lehetett: Afrikából vagy É Amerikából

Legjelentősebb óvilági lelőhely: El-FAYUM mélyföld

Aegyptopithecus zeucix: 30-35m év

—»agykoponya-kapaciátsa jóval nagyobb

Miérzármazhatnak a széelsorrú majmok afrikából

Miocén időszak: melegedés jellemző aztán később oszcilláció

Nagy hasadék

Kontinensek vándorlása ebben többször megtörtént

Korai miocénben

Jelmezők :Kizárólag nappaliak

Első nemzetség: Proconsulidae

Afrikából indul, eredi környezet, átmeneti alak, De vannak modell jellegei

Visszautaló: Végtaghossz megegyező,

Előreutaló: Váll, könyök, Viszonylag nagy koponya, Nincs farka

Sivapicethuc

Giganthopicetus valaha élet legnagyobb (10000 évell ezelőtt még él),150-300 kg testmagassága akár 3m is lehet

Griphopitecus: európa, sibaphitecus rokon(talán)

Pliopitechus(Csehország, Ausztria, Kínából is) nemi dimorfizmus

Griophitecus(francia, német, magyarország) Erősen brachiatorok, y-alakú

magyar kapcsolat: 1965 Rudabányán